Nadzwyczajni Szafarze Komunii

Spotkania wg ogłoszeń

Posługa nadzwyczajnych szafarzy komunii św. polega głównie na zanoszeniu Pana Jezusa ukrytego w hostii ludziom chorym, sparaliżowanym, przebywającym w swych mieszkaniach lub w szpitalach, również osobom starszym, jak to się teraz mówi w,, jesieni wieku', którzy z różnych powodów zdrowotnych i innych nie mogą uczestniczyć w Mszy św. i przyjąć Komunii św. Drugim celem naszej posługi jest nasza pomoc w kościele parafialnym.  W czasie Mszy świętej pomagamy naszym kapłanom w udzielaniu komunii wiernym oraz czasami pełnimy inne funkcje liturgiczne np. gdy brakuje ministrantów, lektorów czy jak to jest w naszej parafii panów do kolektowania. Już z tego miejsca zachęcam za słowami księdza proboszcza, aby panowie, którzy chcieliby pełnić tę funkcję w naszym kościele, odważyli się ją podjąć. Wtedy szafarze i ministranci nie musieliby odchodzić od ołtarza i skupili się tylko na wyznaczonych im zadaniach.
  
Warto wyjaśnić, że ,,szafarzem' który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony [KPK kan.900&1]. Dlatego określenie ,, szafarz' Eucharystii we właściwym sensie można odnosić jedynie do kapłana z tytułu otrzymanych święceń. Zwyczajnymi szafarzami Komunii św. są biskupi, prezbiterzy i diakoni toteż ich obowiązkiem jest rozdawanie Komunii świętej wiernym świeckim podczas sprawowania Mszy św. W ten sposób, związana z ich posługą funkcja przejawia się adekwatnie w pełni i realizuje się znak sakramentalny. Oprócz szafarzy zwyczajnych biskup diecezjalny może ustanowić akolitów oraz powołać do posługi wiernego świeckiego, jako nadzwyczajnego szafarza ad actum i ad tempus zgodnie z normami prawa.
  
W naszej parafii jest ustanowionych i posługujących czynnie obecnie 14 nadzwyczajnych szafarzy: Piotr, Andrzej, dwóch Wojciechów, Tomasz, Ryszard, Paweł, Arkadiusz, Józef, Przemysław, Marek, Roman, Bogusław i Krzysztof oraz nie posługujący z racji wieku - emeryt Zygmunt. W każdą niedziele z wyjątkiem drugiej niedzieli miesiąca odwiedzamy naszych chorych i udzielamy im Komunii św. niosąc przy tym dobre słowo, pocieszenia i zapewnienie o modlitwie, również przekazując informacje dotyczące wydarzeń w naszej parafii oraz pozdrowienia od księdza proboszcza Józefa, który z ogromną troską często pyta nas, co słychać u chorych. Jako nadzwyczajni szafarze zawsze w naszych modlitwach pamiętamy o naszych chorych oraz o całej parafii. Chcemy upraszać wiele łask tak wszystkim potrzebnych. Wszystkim chorym i całej naszej wspólnocie parafialnej życzymy zdrowia i obfitych łask Bożych. Szczęść Boże!

P.S. 
menu